ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY


ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY - OBSZARY

W 2020 roku Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał w sumie 215 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Burmistrza poruszała kwestie finansowe. Na ich mocy dokonywano zmian w budżecie Gminy.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Burmistrza była organizacja Gminy i Urzędu. Na ich mocy m.in. wprowadzano zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy, organizowano pracę Urzędu w dobie pandemii COVID-19 czy przeprowadzano nabór na wolne stanowiska urzędnicze.


Znacząca część zarządzeń dotyczyła także spraw nieruchomości gminnych - wyznaczano nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ Burmistrza GMINY