REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej


REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej - OBSZARY


W 2020 roku Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła 128 uchwał. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę dotyczyła spraw organizacyjnych i ustrojowych. Na ich mocy rozpatrywano różnego rodzaju skargi i petycje, nadawano nazwy ulicom oraz ustalano skład osobowy poszczególnych Komisji.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Radę były kwestie finansowe. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy. Z taką samą częstotliwością Radni poruszali kwestie związane z nieruchomościami, a konkretniej ich dzierżawą, sprzedażą czy nabywaniem.


Wiele uchwał dotyczyło również spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej