gminne Jednostki organizacyjne


urząd Miasta i Gminy Konstancin-jeziorna
Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut Gminy Konstancin-jeziorna

W 2020 r. obowiązywał Statut przyjęty uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. z późn. zm. Obecnie obowiązuje Statut przyjęty uchwałą Nr 316/VIII/23/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2021 r.

regulamin organizacyjny urzędu miasta i Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjęty zarządzeniem Nr 160/VI/2011 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 listopada 2011 r. z późn. zm. W 2020 r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokonał dwóch zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Zmiany zostały przyjęte zarządzeniem nr 21/VIII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 205/VIII/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

regulamin pracy urzędu miasta i gminy

Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjęty zarządzeniem Nr 233/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2017 r. z późn. zm. W 2020 r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-jeziorna zarządzeniem Nr 156/VIII/2020 z dnia 25 września 2020 r.


zatrudnienie w urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-jeziorna w 2020 r.


W 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zatrudniano 154 pracowników, z czego 94% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o 4 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było zakończenie okresu obowiązywania umowy, porozumienie stron bądź przejście pracowników na emeryturę.Jednostki organizacyjne gminy
GMINNY żłobek NR 1


Konstancin-Jeziorna ul. Anny Walentynowicz 3a


Dyrektor: Ewa Styś

Zatrudnienie w 2020 r.: 25 etatów

przedszkole nr 1 „Zielony zakątek”


Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 2


Dyrektor: Małgorzata Jarosz

Zatrudnienie w 2020 r.: 16,54 etatów


przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”


Konstancin-Jeziorna ul. Anny Walentynowicz 3


Dyrektor: Ewa Winek

Zatrudnienie w 2020 r.: 27,53 etatów

przedszkole nr 3 „Kolorowe kredki”


Konstancin-Jeziorna Obory 22


Dyrektor: Dorota Kamecka

Zatrudnienie w 2020 r.: 21,95 etatów


przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”


Konstancin-Jeziorna ul. Sanatoryjna 8


Dyrektor: Ewa Bader

Zatrudnienie w 2020 r.: 32,82 etatów

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Konstancin-Jeziorna ul. Wojewódzka 12


Dyrektor: Paulina Karczmarczyk

Zatrudnienie w 2020 r.: 71,93 etatów


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego


Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15


Dyrektor: Katrzyna Chiszko

Zatrudnienie w 2020 r.: 73,28 etatów

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego


Konstancin-Jeziorna ul. Bielawska 57


Dyrektor: Katarzyna Hampel

Zatrudnienie w 2020 r.: 65,52 etatów


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejstera


Słomczyn ul. Wilanowska 218


Dyrektor: Tomasz Kucza

Zatrudnienie w 2020 r.: 38,47 etatów

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów Krawieci NSZ Mączyński


Konstancin-Jeziorna ul. Szkolna 7


Dyrektor: Artur Krasowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 44,57 etatów


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja


Konstancin-Jeziorna Opacz 9


Dyrektor: Urszula Puchalska

Zatrudnienie w 2020 r.: 29,42 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

ośrodek pomocy społecznej


Konstancin-Jeziorna ul. Rycerska 13


Kierownik: Ewa Michalska

Zatrudnienie w 2020 r.: 34 etaty


Zdjęcie przedstawia widok na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Gminny ośrodek Sportu i rekreacji


Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15


Dyrektor: Jolanta Urbańska

Zatrudnienie w 2020 r.: 11 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej


Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22


Dyrektor: Edward Skarżyński

Zatrudnienie w 2020 r.: 82 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Bibliotekę Publiczną w Konstancinie-Jeziornie

biblioteka publiczna


Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1


Dyrektor: Ewa Rewkowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 19 etatów


Zdjęcie przedstawia widok na Konstanciński Dom Kultury

konstanciński dom kultury


Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15


Dyrektor: Edyta Markiewicz-Brzozowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 23 etaty


Zdjęcie przedstawia widok na Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej


Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 15A


Dyrektor: Iwona Jakubczyk

Zatrudnienie w 2020 r.: 26 pracowników