ocena ogólna - GOSPODARKAKRÓTKA OCENA GMINY

Również gospodarczo, Gmina Konstancin-Jeziorna wypada bardzo korzystnie, chociażby biorąc pod uwagę wpływ z podatków PIT i CIT. Bardzo korzystnie wypada aktywność gospodarcza wśród mieszkańców. Jak wynika z analizy, udział liczby osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi blisko 25% i jest jednym z wyższych w grupie porównawczej. Potwierdzeniem dobrej sytuacji gospodarczej jest też znacząca liczba wpisów do REGON, oraz spadek poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego.


Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA