KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


Strona internetowa Gminy Konstancin-Jeziorna to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2020 r. na stronie internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe.


Na stronie internetowej Gminy funkcjonował kalendarz wydarzeń, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. budżetowi partycypacyjnemu czy Na co idą moje pieniądze?. Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku.

Strona internetowa Gminy Konstancin-Jeziorna


W 2020 r. wydano 5 numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna, za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistrza, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy
i projekty. Numery 2/2020, 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020 zostały wydane w nowej oprawie graficznej.


Okładka Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna nr 1/2020
Okładka Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna nr 4/2020
Okładka Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna nr 5/2020


System powiadomień SMS - plakat


W 2020 r. został wznowiony System Powiadamiania SMS. System Powiadamiania SMS jest bezpłatnym kanałem przekazu informacji skierowanym do mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna. Ci mieszkańcy, którzy pobrali aplikację otrzymywali w 2020 r. ostrzeżenia pogodowe, komunikaty o zagrożeniach oraz komunikaty urzędowe lub zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych.


W 2020 r. za pośrednictwem aplikacji wysłano łącznie około 200 powiadomień, do 3 244 użytkowników.