budżet partycypacyjny i FUNDUSZ SOŁECKI


budżet partycypacyjny
wielkość budżetu partycypacyjnego w 2020 r.:

800 000
wydatki zrealizowane w ramach budżetu
partycypacyjnego
w 2020 r.:

396 59749

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego

34

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu partycypacyjnego

19

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego


6 657

Liczba głosów ważnych oddanych w ramach budżetu partycypacyjnego

4 350

Liczba osób głosujących w ramach budżetu partycypacyjnego

40

Liczba nieważnych kart złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego


Projekty miękkie poddane pod głosowanie w ramach BP


Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2 nie udało się zrealizować większości zaplanowanych działań w Budżecie Partycypacyjnym. Ograniczenie w realizacji zadań dotyczyło głównie projektów "miękkich". Część zadań została przeniesiona do realizacji na 2021 r. W części udało się zrealizować zadanie pn. "Zdrowy kręgosłup. Zumba Stretching", "Gimnastyka i taniec w Opaczy" oraz "Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin".


Projekty twarde poddane pod głosowanie w ramach BP

Szczegółowe informacje na temat realizacji Budżetu Partycypacyjnego Gminy za 2020 r. dostępne są tutaj.


FUNDUSZ SOŁECKIWydatki zrealizowane w ramach funduszu
sołeckiego w 2020 r.:

705 266

+7,37%

do roku 2019przeznaczenie funduszu sołeckiego W 2020 R.


WYDATKI SOŁECTW W 2020 R.