BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.:

5 057 530

-7,76%

do roku 2019W roku 2020 Gmina Konstancin-Jeziorna przeznaczyła 5 055 188,87 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Na działalność komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 10 000 zł. 2 748 659,33 zł zostało wydatkowane na działalność ochotniczej straży pożarnej. Na wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono 1 228,65 zł, natomiast na utrzymanie straży miejskiej 1 957 631,68 zł. Dodatkowo, Komenda Wojewódzka Policji wydatkowała środki w wysokości 4 981,50 zł. Jednym z większych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze bezpieczeństwa publicznego była rozbudowa budynku OSP Jeziorna, na realizację którego Gmina wydatkowała środki w wysokości 1 140 837 zł. Zadanie realizowano w latach 2019-2020.


Rozbudowa OSP Jeziorna
OSP Kawęczynek - wóz strażacki


inne działania z zakresu bezpieczeństwa podjęte w 2020 r.:

  • dofinansowanie dodatkowych patroli Policji;

  • wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie;

  • zakup umundurowania dla strażaków OSP;

  • zakup części zamiennych do remontowanych samochodów;

  • naprawy systemu łączności;

  • opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja;

  • przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek - 349 831,00 zł.


Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Wóz dla OSP Kawęczynek