OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

1 049

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

154,95%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolach publicznych i niepublicznych) w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

19,71

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,44

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.1 853

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

82,32%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,09

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,9

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.Struktura Oświaty Gminy KONSTANCIN-JEZIORNA w 2020 r.W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Konstancin-Jeziorna prowadziła 6 szkół podstawowych, 4 przedszkola oraz żłobek gminny w podziale na:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejstera

 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów Krawiec i NSZ Mączyński

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja

 • Przedszkole nr 1 Zielony Zakątek

 • Przedszkole nr 2 Tęczowe Przedszkole

 • Przedszkole nr 3 Kolorowe kredki

 • Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi Leśna Chatka

 • Gminny Żłobek nr 1

organizacja systemu szkolnictwa w roku szkolnym 2019/2020

NAUCZYCIELE WG STOPNIa AWANSU ZAWODOWEGO W 2020 R.

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

STRUKTURA ETATÓW PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI W 2020 R.