EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


W związku z pandemią COVID-19, egzamin ósmoklasisty odbył się w późniejszym niż zwykle terminie 16-18 czerwca. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, podczas organizowanego egzaminu ósmoklasisty obowiązywały szczególne zasady oraz podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa osobistego. Obejmowały one m.in. zakaz uczestniczenia w organizowanym egzaminie osób z objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną, obowiązek zakrywania ust i nosa, a także zachowywanie min. 1,5 m odstępu między uczestnikami.

Wyniki konstancińskich ósmoklasistów są znacząco wyższe od średnich wyników osiągniętych na poziomie powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego oraz kraju!


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2020 R.