EDUKACJA


Pokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

37,45%

-2,89 p.p.

do roku 201927 827,12

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

10 420,31

Subwencja oświatowa
na ucznia

17 406,81

Dopłata za środków własnych

na 1 ucznia
Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

51 315 533

+2,56%

do roku 2019


Budżet oświatowy Gminy Konstancin-jeziorna w 2020 r.