Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Pakowanie maseczek dla mieszkańców

maseczki ochronne dla mieszkańców

Samorząd Konstancina-Jeziorny zakupił 25 tys. maseczek ochronnych. Z początkiem kwietnia rozpoczęła się ich dystrybucja. Pakiety dla rodzin przygotowane zostały przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Maseczki przekazywane były – do skrzynek pocztowych – sukcesywnie poprzez:

  • sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli;

  • zarządców i administratorów wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową oraz ZGK;

  • wolontariuszy, strażników miejskich, strażaków ochotników z OSP, pracowników konstancińskiego magistratu oraz instruktorki i instruktorów ZHP.


Dezynfekcja

Dezynfekcja przestrzeni publicznej

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zdezynfekowano pomieszczenia gminnych placówek oświatowych – żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych.

Dezynfekcja miała na celu zapewnienie poczucia spokoju dzieci, uczniów, nauczycieli i personelu placówek tak, by po powrocie z przymusowej przerwy w nauce wszyscy mogli czuć się w nich bezpiecznie i bez stresu wrócić do codziennych obowiązków. To także ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w przestrzeni publicznej.


Grafika - Wsparcie lokalnych firm

wspieramy lokalne firmy

W ramach akcji "Wspieramy lokalne firmy" stworzono aktualną bazę konstancińskich przedsiębiorców, która została zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Gminy oraz na stronie internetowej. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na poszczególne dziedziny, aby można było łatwiej znaleźć interesującą firmę. Ponadto stworzono ogólnodostępną bazę konstancińskich lokali gastronomicznych, w których można zamówić posiłki z dowozem i na wynos.


Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z Gminy Konstancin-Jeziorna mogli liczyć na wsparcie samorządu w związku z kryzysem ekonomicznym wywołanym przez epidemię koronawirusa. W ramach oferowanej pomocy można było wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym. O podjęciu działań na rzecz lokalnych przedsiębiorców zdecydowała Rada Miejska Konstancina-Jeziorny podczas sesji, która odbyła się 30 kwietnia.

Radni poparli dwa projekty uchwał przygotowane i przedłożone przez burmistrza Kazimierza Jańczuka. Dotyczyły one możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym.


Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Gminne placówki oświatowe uruchomiły specjalne telefony konsultacyjne dla dzieci, młodzież, rodziców i opiekunów. W wybrane dni tygodnia dyżurują przy nich szkolni pedagodzy i psychologowie, którzy udzielają pomocy w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa. Gotowość wsparcia w zakresie psychologiczno-pedagogicznym skierowana była do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.


Przekazanie laptopów przez Burmistrza

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

Gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła laptopy, z oprogramowaniem, niezbędne do zdalnej nauki. Łącznie na zakup laptopów do zdalnej nauki wydatkowano 878 788 zł, z czego z dofinansowanie ze środków zewnętrznych stanowiło 151 254 zł. Z przeznaczeniem do zdalnej nauki w szkołach zakupiono łącznie 292 laptopy, które zostały przekazane do gminnych placówek oświatowych.