Wpływ na budżet Gminy


wydatki poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

1 332 733Dochody109 573 052

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan na 31.03.2021 r.)

-388 679

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

109 184 373

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na dzień 31.12.2021 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki123 277 600

Suma wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem COVID-19

-12 768 424

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

110 509 176

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19


wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu12 379 745

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

2 724 942

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

15 104 687

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


suma skutków finansowych covid-19 w 2020 r. per capita