COVID-19


Koronawirus zmienił naszą codzienność. Zarówno prywatną, jak i tę zawodową. Przedstawiamy działania jakie podjęliśmy w Urzędzie Miasta i Gminy, reagując na nową i dynamiczną sytuację. Działania podjęte przez Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, a także radnych i osoby prywatne, często wymagały ogromnego zaangażowania.


Urząd Miasta i Gminy

Ratusz


Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania.

W pierwszym okresie pandemii w trosce o zdrowie mieszkańców i urzędników zdecydowano o ograniczeniu do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu mieszkańców z urzędnikami przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej dostępności m.in. w formie kontaktu zdalnego. Po częściowym powrocie do tzw. normalności w okresie letnim, jesienna druga fala pandemii spowodowała dalsze zmiany w funkcjonowaniu Urzędu. Ograniczeniom uległa bezpośrednia obsługa interesantów. Załatwienie spraw możliwe było tylko po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Ponadto w holu UMiG ustawiona została skrzynka podawcza, do której interesanci mogli wrzucać wszelką korespondencję. Do odwołania zawieszono także przyjmowanie interesantów przez Burmistrza i jego zastępców, a kontakt z nimi możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu została wprowadzana praca zdalna na stanowiskach, które nie dezorganizują pracy Urzędu i obsługi mieszkańców.

Biblioteka publiczna w konstancinie-jeziornie

Wnętrze Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie również dostosowała zasady funkcjonowania do rzeczywistości pandemicznej.

Po pierwotnym całkowitym zamknięciu biblioteki, w pierwszej połowie maja otwarto bibliotekę dla czytelników, przy jednoczesnym pozostawieniu wyłączonej z użytkowania czytelni oraz sali komputerowej. Już w kwietniu Biblioteka Publiczka w Konstancinie-Jeziornie udostępniła swoim czytelnikom darmowe kody do platformy Legimi, gdzie mieli oni dostęp do wielu ebooków i audiobooków. Warto zaznaczyć, że czytelnicy Biblioteki mieli również dostęp do takich platform bibliotecznych jak IBUK Libra, POLON czy Academica. Do końca roku jeszcze w listopadzie biblioteka została zamknięta zgodnie z wytycznymi rządu, natomiast przez cały czas czytelnicy mieli dostęp do treści cyfrowych. Konstancińska Biblioteka Publiczna już od 5 lat umożliwiała swoim czytelnikom dostęp do cyfrowych książek, ale nigdy elektroniczne wypożyczenia nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem jak w czasie pandemii.

Konstanciński dom kultury "Hugonówka"

Konstanciński Dom Kultury

Konstanciński Dom Kultury "Hugonówka" podobnie jak wszystkie instytucje kultury w Polsce zobligowany był dostosować się do odgórnych wytycznych dotyczących instytucji publicznych w czasie pandemii.

W początkowej fazie pandemii KDK odwołał wszystkie wydarzenia kulturalne, zajęcia, warsztaty, koncerty oraz spektakle. Niezwłocznie jednak zaczęto przenosić działalność do Internetu, proponując różnego rodzaju rozrywki kulturalne, ćwiczenia plastyczne czy zadania edukacyjne. W czasie tzw. lockdown'u, kiedy ośrodki kultury musiały pozostać zamknięte, Konstanciński Dom Kultury poprzez udostępnianie treści w Internecie starał się wypełnić czas mieszkańcom Gminy. Wartym odnotowania jest stworzenie cyklu warsztatów rodzinnych on-line. Podczas transmisji na żywo można było wraz z pracownikami KDK tworzyć różnego rodzaju dzieła plastyczne angażując do tego wszystkich domowników.

Gminny ośrodek sportu i rekreacji

Logo GOSIR

Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym w szczególności baseny, pływalnie oraz siłownie w ogromnym stopniu poddane zostały ogólnokrajowym restrykcjom związanym z pandemią COVID-19.

Również Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie w ramach administrowanych obiektów zmuszony był do ich czasowego zamknięcia lub ograniczenia możliwości korzystania z nich. Natomiast w okresach nieobjętych restrykcjami obiekty GOSiR funkcjonowały na normalnych zasadach i odbywały się na nich zajęcia zorganizowane.